ಸುದ್ದಿ

  • Canton Fair

    ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಫೇರ್

    ನಾವು 2006 ರ ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ 2 ಸೆಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.
    ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು